news1

welcome image1

XIN CHÀO!


Xin chào quý vị đến với trang web của trường Việt Ngữ Văn Lang tại Portland Oregon.MedalBAN TRẬT TỰBan Trật Tự Đỗ Thiên Tài
Ban Trật Tự Hồ Duy Tâm
Ban Trật Tự Hồ Vĩ Quyền
Ban Trật Tự Lao Cường
Ban Trật Tự Đặng Nhật Trường
Ban Trật Tự Trần Kiêm Quốc Khang
Ban Trật Tự Trần Tâm
Ban Trật Tự Nguyễn Triết
Ban Trật Tự Ngô Tương
Ban Trật Tự Huỳnh Linh