news1

welcome image1

XIN CHÀO!


Xin chào quí vị đến với trang web của trường Việt Ngữ Văn Lang tại Portland Oregon.

Thời Khoá Biểu

Logo Trường Việt Ngữ Văn Lang Van Lang Vietnamese Nonprofit School 1630 SE 92nd Ave., Portland, OR 97216 Tel: (503) 256-9336 E-mail: contact@vanlangoregon.org Website: www.vanlangoregon.org Portland Community College SE 2305 SE 82nd & Division St. School Hours: 1:00 - 3:30 PM


Thời Khóa Biểu (Calendar) Niên Khóa (School Year) 2016-2017
Ngày (Date) Sinh Hoạt (Event) Ghi Chú (Note)
11/09/2016 Ði học - School TVNVL Khai Giảng - First Day of School
18/09/2016 Ði học - School Tết Trung Thu - Mid Autumn Festival
25/09/2016 Ði học - School Hop PHHS I: đầu năm học & trong các lớp học (Parent's meeting)
02/10/2016 Ði học - School Họp I (meeting): Phụ Giáo (TA)
09/10/2016 Ði học - School Họp I (meeting): GV phụ trách LH (teacher in charge)
16/10/2016 Ði học - School
23/10/2016 Ði học - School
30/10/2016 Ði học - School Họp Giáo Viên (2:15-2:30 PM)
06/11/2016 Ði học - School Đổi giờ (Daylight Saving Time ends - backward)
13/11/2016 Ði học - School
20/11/2016 Ði học - School Họp Giáo Viên (2:15-2:30 PM)
27/11/2016 Nghỉ học - No school Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving
04/12/2016 Ði học - School
11/12/2016 Ði học - School Họp II (meeting): Phụ Giáo (TA)
18/12/2016 Ði học - School Họp II (meeting): GV phụ trách LH (teacher in charge)
25/12/2016 Nghỉ học - No school Nghỉ Mùa Đông - Winterbreak
01/01/2017 Nghỉ học - No school Tết Dương Lịch - New Year
08/01/2017 Ði học - School Ôn Thi (Term I review)/Họp Giáo Viên (2:15-2:30 PM)
15/01/2017 Ði học - School Thi HK I (Term I exam)
22/01/2017 Nghỉ học - No school Tết Đinh Dậu 2017 - Lunar New Year Celebration
29/01/2017 Nghỉ học - No school Tết Đinh Dậu 2017 - Lunar New Year
05/02/2017 Ði học - School
12/02/2017 Ði học - School Phát phiếu điểm
19/02/2017 Ði học - School
26/02/2017 Ði học - School
05/03/2017 Ði học - School
12/03/2017 Ði học - School Đổi giờ (Daylight Saving Time starts - forward)
19/03/2017 Ði học - School
26/03/2017 Ði học - School Họp Giáo Viên (2:15-2:30 PM)
02/04/2017 Nghỉ học - No school Nghỉ Mùa Xuân - Springbreak
09/04/2017 Ði học - School
16/04/2017 Ði học - School
23/04/2017 Ði học - School Ôn Thi (Term II review)
30/04/2017 Ði học - School Thi HK II (Term II exam)
07/05/2017 Ði học - School Hoàn Tất Điểm/Tạ ơn Thầy Cô (Teacher's Appreciation Day)
Họp Giáo Viên (1:15-2:30)
Họp Phụ Giáo (2:30 – 3:15)
14/05/2017 Ði học - School Liên hoan (classroom party) Mother's Day
21/05/2017 Nghỉ học - No school Lễ Bế Giảng - Award Ceremony