news1

welcome image1

XIN CHÀO!


Xin chào quí vị đến với trang web của trường Việt Ngữ Văn Lang tại Portland Oregon.

Nội qui học sinh

Logo Trường Việt Ngữ Văn Lang Van Lang Vietnamese Nonprofit School 1630 SE 92nd Ave., Portland, OR 97216 Tel: (503) 256-9336 E-mail: contact@vanlangoregon.org Website: www.vanlangoregon.org Portland Community College SE 2305 SE 82nd & Division St. School Hours: 1:00 - 3:30 PM

NỘI QUI HỌC SINH


Nhằm thực hiện đuợc hiệu quả việc học tập cũng như bảo vệ an toàn chung cho tất cả học sinh, HĐQT và Khối Học Vụ đã qui định những nội qui như sau:

Tất cả học sinh thuộc truờng Việt Ngữ phải tuân hành các điều qui định sau đây:


  1. Học sinh phải đi học chuyên cần và đúng giờ. Học sinh đến lớp trễ 15 phút sau giờ học phải có phụ huynh đích thân dẫn tới lớp học thì mới đuợc vào lớp. Sau 3 lần đi trễ, nếu vẫn còn tiếp tục vi phạm, mỗi lần đi trễ sẽ đuợc xem như là 1 lần vắng mặt.

  2. Học sinh nghỉ học phải có thông báo của phụ huynh truớc với Ban Giám học hoặc với Thầy Cô giáo phụ trách lớp, hoặc phải mang theo giấy xin phép của phụ huynh trình bày lý do nghỉ học tuần vừa qua.

  3. Học sinh đến truờng phải mặc quần áo sạch sẽ gọn gàng và trang nhã.

  4. Học sinh phải tham dự đầy đủ các kỳ thi trong khóa học, phải làm đầy đủ bài tập trong lớp học cũng như bài tập làm ở nhà mỗi tuần. Nếu không làm đầy đủ bài vở sẽ bị cảnh cáo và nhà truờng sẽ làm việc với PHHS.

  5. Học sinh phải tôn trọng các cá nhân khác: Nhân viên thuộc BĐH, KHV, các PHHS và các bạn học sinh cùng truờng. Vi phạm kỷ luật và tỏ ra thiếu lễ độ sẽ bị cảnh cáo và nhà truờng sẽ làm việc với PHHS.

  6. Học sinh phải giữ kỷ luật trong lớp, hòa nhã không được gây sự đánh nhau với bạn cùng lớp, không đuợc nói chuyện, không đuợc có hành vi phạm thuần phong mỹ tục, không đuợc chơi các trò chơi có tính cách cờ bạc trong lớp và khuôn viên nhà truờng, tuyệt đối tuân theo sự huớng dẫn của Thầy Cô giáo trực tiếp phụ trách. Vi phạm kỷ luật và tỏ ra thiếu lễ độ sẽ bị cảnh cáo, nếu còn tái phạm sẽ không đuợc tiếp tục theo học trong một thời gian hoặc vĩnh viễn.

  7. Học sinh phải gìn giữ vệ sinh chung trong khuôn viên trường và lớp học. Tuyệt đối không đuợc di chuyển bàn ghế, đồ đạc, sách vở cũng như những dụng cụ giảng dạy của lớp học. Không đuợc mang thức ăn và nuớc giải khát vào trong khu vực các lớp học và hành lang của nhà truờng.

  8. Học sinh tuyệt đối không đuợc mang vào lớp học hay khuôn viên truờng các vật dụng nguy hiểm như: vật bén nhọn, chất nổ, ma túy, hóa chất cũng như vũ khí. Học sinh nào vi phạm sẽ bị đuổi học vĩnh viễn.Trong lớp học, học sinh không đuợc sử dụng các máy trò chơi điện tử, máy nghe nhạc, không đuợc mở và xử dụng điện thoại cầm tay. Nếu vi phạm sẽ bị tịch thu các vật dụng nêu trên trong giờ học và nhà truờng sẽ gởi giấy cảnh cáo đến phụ huynh học sinh.

  9. Học sinh phải tham dự các sinh hoạt của truờng duới sự huớng dẫn của BĐH và Thầy Cô giáo.

  10. PHHS có trách nhiệm đón con em đúng giờ. Nếu không thể đến đúng giờ vì bất cứ lý do gì, PHHS phải có trách nhiệm gọi báo nhà trường qua số điện thoại 503-256-9336 Nếu nhà trường không liên lạc được với PHHS sau 4:00 giờ chiều, nhà trường sẽ báo cho cảnh sát và giao học sinh cho cảnh sát. Nếu PHHS đến trễ

Lần I : Trường sẽ yêu cầu PHHS viết bản cam kết.
Lần II : Mời PHHS họp với đại diện HĐQT.
Lần III : Trường sẽ ra quyết định không cho phép học sinh tiếp tục theo học.