welcome image1

XIN CHÀO!


Xin chào quý vị đến với trang web của trường Việt Ngữ Văn Lang tại Portland Oregon.

Thông Báo Chi Tiết


Chủ Nhật 11/9/2016
Ngày Khai Giảng
First Day of School
Niên học (School Year) 2016-2017