welcome image1

XIN CHÀO!


Xin chào quý vị đến với trang web của trường Việt Ngữ Văn Lang tại Portland Oregon.

Thông Báo Chi Tiết


Chủ Nhật ngày 29/5/2016
Lễ Tưởng Niệm
Nghỉ Học