welcome image1

XIN CHÀO!


Xin chào quý vị đến với trang web của trường Việt Ngữ Văn Lang tại Portland Oregon.

Thông Báo Chi TiếtTHÔNG BÁO GHI DANH
CHO HỌC SINH HIỆN ĐANG THEO HỌC Cho Niên Khóa 2016 - 2017
 1. Chủ Nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2016, nhà trường sẽ gửi đơn ghi danh cho niên khóa 2016-2017 qua học sinh. Xin PHHS vui lòng xem lại đơn và điều chỉnh lại cho đúng các chi tiết cần thiết trong đơn.
 2. Lưu Ý: Quý vị nhớ ký tên trên hai mặt đơn ghi danh.

 3. Để ghi danh cho con em theo học niên khóa 2016-2017, quý vị nên gửi đơn ghi danh này và kèm theo chi phiếu hoặc money order $175/HS (Van Lang Vietnamese NonProfit School) trước ngày 15 tháng 5 năm 2016 về địa chỉ:

  Trường Việt Ngữ Văn Lang (TVNVL)

  Van Lang Vietnamese Non-Profit School

  P.O. Box 16340

  Portland OR 97292-6340

  Lưu ý: Sau ngày 15 tháng 5 năm 2016 lệ phí sẽ tăng lên $200/HS và hạng chót nhận đơn là Chủ Nhật ngày 6 tháng 6 năm 2016.


 4. Nếu sau ngày 3 tháng 4 năm 2016, học sinh nào chưa nhận được đơn ghi danh, xin ghé qua trường PCC, Mt. Tabor Hall trong các ngày học (Chủ nhật) hay bấm vào bên dưới để lấy đơn.