news1

welcome image1

XIN CHÀO!


Xin chào quí vị đến với trang web của trường Việt Ngữ Văn Lang tại Portland Oregon.

Thông báoTHÔNG BÁO GHI DANH
CHO HỌC SINH MỚI Cho Niên Khóa 2018 - 2019
 1. Trường Việt Ngữ Văn Lang bắt đầu nhận đơn ghi danh cho học sinh mới vào ngày 29 tháng 4, 2018.

 2. Quý vị có thể lấy đơn ghi danh ở bàn ghi danh tại sảnh đường trường PCC hay tại phòng 141 trong các ngày có lớp học. Quý vị cũng có thể bấm vào bên dưới để lấy đơn. Quý vị cần điền đầy đủ các chi tiết trong đơn.

 3. Lưu ý: Xin quý vị đọc kỷ và ký tên trên đơn.
 4. Xin quý vị nộp đơn ở bàn ghi danh tại sảnh đường trường PCC hay gửi đơn ghi danh và chi phiếu hoặc money order trả cho Van Lang Vietnamese Non-profit School về địa chỉ dưới đây:


 5. Trường Việt Ngữ Văn Lang (TVNVL)
  Van Lang Vietnamese Non-Profit School
  P.O. Box 16340
  Portland OR 97292-6340


  Lưu ý: Học phí cho mỗi em học sinh là $200. Nếu PHHS ghi danh trước ngày 31 tháng 7, 2018 sẽ được giảm $25 và chỉ trả $175 cho mỗi học sinh. Nhà trường tha thiết kêu gọi PHHS ghi danh sớm để tiện việc sắp xếp lớp học.
 6. Điều kiện ghi danh: tối thiểu là 5 tuổi tính đến ngày 1 tháng 9, năm 2018 (sinh trước hay trong ngày 1 tháng 9, 2013). Khi ghi danh cần mang theo bản sao (photocopy) giấy khai sinh để chứng minh đủ tuổi nhập học.