news1

welcome image1

XIN CHÀO!


Xin chào quí vị đến với trang web của trường Việt Ngữ Văn Lang tại Portland Oregon.

Thông báoTHÔNG BÁO GHI DANH
CHO HỌC SINH HIỆN ĐANG THEO HỌC Cho Niên Khóa 2018 - 2019
 1. Chủ Nhật, ngày 18, tháng 3, năm 2018, nhà trường sẽ phát đơn ghi danh cho niên khóa 2018-2019 cho các em học sinh mang về nhà. Xin PHHS vui lòng xem lại đơn đã nhận được và điều chỉnh cho đúng các chi tiết trong đơn.


 2. Lưu ý: Xin quý vị đọc kỹ và ký tên trên đơn ghi danh
 3. Xin quý vị nộp đơn ở bàn ghi danh tại sảnh đường trường PCC hay gửi đơn ghi danh và chi phiếu hoặc money order trả cho Van Lang Vietnamese Non-profit School về địa chỉ dưới đây:


 4. Trường Việt Ngữ Văn Lang (TVNVL)
  Van Lang Vietnamese Non-Profit School
  P.O. Box 16340
  Portland OR 97292-6340


  Lưu ý: Học phí cho mỗi em học sinh là $200. Nếu PHHS ghi danh trước ngày 20 tháng 5, 2018 sẽ được giảm $25 và chỉ trả $175 cho mỗi học sinh. Nhà trường tha thiết kêu gọi PHHS ghi danh sớm.
 5. Nếu sau ngày 8 tháng 4 năm 2018, học sinh nào chưa nhận được đơn ghi danh, xin ghé qua văn phòng trường (PCC) phòng 141-Mt. Tabor Hall trong các ngày Chủ nhật có lớp học hay bấm vào bên dưới để lấy đơn.