news1

welcome image1

XIN CHÀO!


Xin chào quý vị đến với trang web của trường Việt Ngữ Văn Lang tại Portland Oregon.

Nhiệm Kỳ 2016-2018MedalHỘI ĐỒNG QUẢNG TRỊChủ tịch HĐQT/ TVNVL Lý Trọng Hòa
Giám đốc Điều Hành Nguyễn Thị Nguyệt
Tổng Thư Ký Phạm Hải
Trưởng khối Ngoại Vụ Vũ VănThảo
Trưởng Khối Nội Vụ Chu An Phước
Trưởng Khối Học Vụ Cổ Tấn Minh
Phó khối Học Vụ Lương Thanh Hưng
Trưởng khối Hành Chánh Lesselroth Hoa
Trưởng khối Kế Hoạch Nguyễn Xuân Vinh
Trưởng ban Kiểm Soát Lê Hải
Trưởng Khối Thông Tin Cổ Tấn Dũng
Thủ Quỹ Nguyễn Văn Khoa
Giám Sát Viên I Đinh Tuấn Tú
Giám Sát Viên II Trần Lê Tuấn Anh
Hội Trưởng Hội PHHS Trần Khanh
Tham Vấn Vũ Huy Hoàng
Tham Vấn Huỳnh Sang
Thành viên Dự Bị I Vương Phiệt
Thành viên Dự Bị II Nguyễn Thế Hải
Thành viên Dự Bị III Phạm Minh