news1

welcome image1

XIN CHÀO!


Xin chào quý vị đến với trang web của trường Việt Ngữ Văn Lang tại Portland Oregon.

Lịch Sử Trường

Trường Việt Ngữ Văn Lang là một tổ chức thiện nguyện bất vụ lợi được thành lập vào ngày 20 tháng 8 năm 1990 để giảng dạy Việt ngữ cho các em học sinh Việt nam. Trường được điều hành do một số người hợp tác với tinh thần tự nguyên trong việc điều hành và giảng dạy các lớp học. Khởi đầu trường được khai giảng khóa học đầu tiên tại trường High Land Park, Beaverton với các lớp được phân ra từ cấp Mẫu giáo cho đến lớp 5. Năm 1995 vì lý do tạo điều kiện thuận tiện cho số đông học sinh cư ngụ vùng Portland, trường được dời về trường trung học Madison trên đường 82nd, Portland. Ðến năm 1998 trường được dời về trường PCC, Trung Tâm Southeast, trên đường 82nd, Portland.

Mục Tiêu

Trên tinh thần duy trì nền văn hóa ngàn năm của tổ quốc Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ mà biểu hiện chung là ngôn ngữ và phong tục tập quán, trường VNVL được thành lập với mục tiêu là giảng dạy chương trình Việt ngữ phổ thông sơ cấp cho các em học sinh Việt Nam tại thành phố Portland và các vùng phụ cận. Trên cơ sở đó, trường cố gắng giúp cho các em hiểu biết ít nhiều về ngôn ngữ, văn học nghệ thuật Việt Nam, mong mỏi hun đúc cho các em có tâm hồn, cách suy nghĩ và lễ nghĩa của một người Việt, xây dựng các em thành những cơ sở vững chắc cho nền tảng gia đình trong tương lai để làm vững mạnh cộng đồng Việt nam tại Hoa Kỳ. Dựa trên mục tiêu đó phương hướng hoạt động của Trường VNVL hoàn toàn tập trung về văn hóa và xã hội, và không bị chi phối bởi bất cứ tôn giáo hay đảng phái chính trị nào.

Nhân Sự

Toàn thể nhân viên phục vụ cho công tác điều hành truờng VNVL đều được bầu cử công khai với nhiệm kỳ hai năm và không một cá nhân nào nhận lãnh thù lao cho công việc làm.